False

Rötat slam – JAM session

2021-12-17

EnviDan fortsätter att bidra till att sprida erfarenhet kring pressning av rötat slam. Vi har anordnat ett första möte i omgång två för jam-session den 27/10 för ytterligare en omgång av erfarenhetsutbyte. Under mötena berättar respektive organisation lite om sina slampressar; dess förutsättningar, hur de har presenterat och behov av skötsel och underhåll. Personalbehov, arbetsmiljö och kemikalieanvändning var även ämnen som berördes. Under diskussionerna har ett antal kommuner och organisationer runt om i landet deltagit och det var mycket uppskattat.

Vi hoppas att vi har hittat en bra alternativ och komplement till heldagsstudiebesök och heldagskonferenser. Vi ser JAM-sessions som ett bra koncept där en kan lära sig mer genom dessa korta, anpassade digitala möten. Hör av er till maj@envidan.se om ni är intresserade att vara med och om ni har andra ämnen som vi kan vara med och sprida kunskap och erfarenhet kring. On-line-analysatorer? Termofil rötningen? Svavelväteproblematik?”

Maria  Klintström

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Maria Klintström

+46 708 30 08 46