False

Spännande postdok för att underlätta styrning och samstyrning

2020-11-26

Det finns omfattande forskning om avancerad hantering av danska avloppssystem, men i verkligheten sker fortfarande en stor del av hanteringen manuellt (eller inte alls). Det kommer ph. d. Nadia Schou Vorndran Lund från EnviDan nu att ändra på i ett postdoktoralt projekt, som även DTU Miljø och sex danska företag deltar i.

Nadia Schou Vorndran Lund har redan doktorerat på avancerad styrning av dräneringssystem vid DTU Miljø och får nu denna unika möjlighet att fortsätta med tillämpad forskning, där ambitionen är att den stora potential för både styrning och samstyrning som alla är överens om ska utnyttjas i mycket större utsträckning i framtiden.

Utmaningen i dag är att det ofta finns en stor klyfta mellan den mycket avancerade forskning som bedrivs vid universiteten och den dagliga verkligheten i företagen. Nadia kommer nu att ändra på detta med ett verktyg som, baserat på elbolagets Mike Urban-modeller, kan beräkna den tillgängliga kapaciteten och ta fram en plan för att optimera kapacitetsutnyttjandet.

Både industrin och universitetet kan se värdet i verktyget. Ane Loft Mollerup från Novafos säger: "Dräneringssystem är komplexa och det kan vara svårt att få en fullständig överblick över kontrollmöjligheterna. Därför är vi på Novafos glada över att vara involverade i denna postdoc, som vi förväntar oss kommer att ge oss en bättre inblick i vilka styrningsåtgärder vi kan införa i vårt system."

Morten Borup från DTU Miljø tillägger: "Jag tror att Nadias projekt kommer att göra stor skillnad för spridningen av realtidsstyrning, eftersom vi kommer att automatisera allt det komplicerade - dvs. bestämma potentialer och styrparametrar - samtidigt som vi gör processens resultat begripligt för den enskilda användaren."

 

De företag som deltar i projektet är Novafos, Odsherred Forsyning, Skanderborg Forsyning, Silkeborg Forsyning, Ikast Brande Spildevand och Mariagerfjord Vand, och samarbetet med dem är en hörnsten i Nadias forskning.

"Problemet är att mycket av den forskning som redan finns om styrning och samstyrning av dräneringssystem är så teoretiskt tung att det kan vara svårt att använda den direkt i verkligheten", förklarar Nadia och medger att detta förmodligen också gäller för den doktorsavhandling om styrning som hon själv står bakom. "Men vi håller på att ändra det nu, och jag är säker på att vi har riktigt bra förutsättningar för det i det här projektet, där så många delar är inblandade", lovar hon.

Leverantörerna är också glada över att vara en aktiv aktör på vägen. "Detta är ett spännande och viktigt forskningsprojekt som vi gärna bidrar till och deltar i. Vi kommer att bidra med vår egen expertis, men vi förväntar oss också att bli inspirerade att göra saker annorlunda i framtiden", säger Jesper Schmidt från Odsherred.

På EnviDan är vi glada och stolta över att Nadia nu kommer att leda denna forskning. Det är en del av vår vision att erbjuda de bästa förutsättningarna för utveckling och forskning inom våra områden, och denna företags-postdoc är ännu ett bra exempel på det.

 

Nadia Schou Vorndran Lund

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Nadia Schou Vorndran Lund

+45 32 46 60 07