False

Avloppsvattenrening

EnviDan har stor erfarenhet av avancerad avloppsvattenrening då reningsprocesser och processoptimering är bland våra främsta kompetenser. Vi ligger i framkant när det handlar om att hitta de bästa teknikerna för både befintliga och nya anläggningar och levererar rekommendationer om bästa möjliga teknik (BAT) på specialistnivå.

Vi har genomfört ett stort antal projekt och kan därför erbjuda ett brett utbud av tjänster som inkluderar bland annat design och optimering av avloppsreningsverk, projektrådgivning och byggherrerådgivning.

Vårt tillvägagångssätt utgår alltid från den specifika anläggningen och dess förutsättningar, där vi kan ge råd oavsett om det handlar om låg- eller högteknologiska reningsprocesser.

 

Driftstyrning och optimering är även en viktig del av vår portfölj. Vi använder onlinestyrning för att optimera reningsprocessen och kan erbjuda en rad olika lösningar och verktyg som gör vardagen enklare på reningsverket.

Slutligen har vi stor erfarenhet av totalentreprenader. Läs mer HÄR

När det gäller avloppsrening är vi experter på:

  • Nybyggnation
  • Om- och utbyggnation
  • Renovering och uppdatering
  • Processrådgivning och optimering
  • Projektrådgivning och upphandling
  • Byggherrerådgivning

Projekt

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40

Nyheter