False

Processer och tekniker

I EnviDan är vi specialiserade på rening av spillvatten och vårt fokus ligger på att genomföra hållbara och energiproducerande lösningar utan att kompromissa med reningskvaliteten.

Vi har ett av Nordens starkaste team av processingenjörer. Deras yrkeskunnande i kombination med lång erfarenhet i branschen gör det möjligt för dem att ta ledningen och gå längst fram för att hitta de bästa lösningarna som både tar hänsyn till reningsprocessen och den omgivande miljön.

Vi erbjuder beprövade metoder för att analysera och identifiera möjligheter till energi-optimering och har i vår verktygslåda ett antal onlinestyrsystem som underlättar det dagliga arbetet och säkerställer kontinuerlig optimering av driften vid såväl renings- och vattenverk som pumpstationer.

EnviDan investerar varje år tjugo procent av vinsten i utveckling och innovation.

Tillsammans med våra kunder och ledande utbildningsinstitutioner bidrar vi till ett antal MUDP, VUDP och andra utvecklingsprojekt där framtidens processtekniska lösningar kan hittas och testas.

Fråga oss när du behöver:

  • Idékatalog för framtida utbyggnationer
  • Energioptimering
  • Användning av ny reningsteknik
  • Processoptimering 
  • Processtöd / vägledning
  • Onlinestyrning
  • Implementering av elektronisk driftsjournal
Maria  Klintström

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Projekt