False

Projektering

Projektering av VA-anläggningar är en del av vår vardag och vi genomför varje år många projekteringsuppdrag för våra kunder. Vi projekterar alltid i nära dialog med byggherren och tror att en involverande process skapar ett unikt utrymme för ett ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter. Därför projekterar vi i 3D och bjuder in beställaren och andra parter på en visualiserad rundtur i anläggningen.

Vi detaljprojekterar reningsverk och utnyttjar alla kompetenser inom företaget för att hitta den tekniskt bästa lösningen till rätt pris.

När vi sitter som rådgivande konsulter i ett projekt är det vårt ansvar att tänka på alla detaljer och se till att uppdraget är klart i tid, till rätt pris och med bästa tillgängliga teknik (BAT).

Vi fokuserar på flera parametrar när vi ska utveckla ett framgångsrikt reningsverksprojekt:

Beställarengagemang
Vi involverar alltid beställaren så mycket som möjligt i arbetsprocessen för att matcha förväntningarna.

Förundersökningar och besiktningar
Vi utför grundliga förundersökningar och besiktigar anläggningen för att få med alla nödvändiga detaljer.

Lyssnar på den operativa personalen
Vi lyssnar på medarbetarnas önskemål och behov. Det är de som är ansvariga för den dagliga verksamheten och deras input är vårt rättesnöre.

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40