False

Projektledning och byggherrerådgivning

Projektledning är en integrerad och naturlig del av vår vardag på EnviDan. Vi har också många medarbetare med lång erfarenhet, både som kommunala beställare och privata entreprenörer, som kan erbjuda tjänster i form av kvalificerad projektledning och processledning. Framtagande av planer, utredningar, förstudier, tillståndsansökningar och projekt i projekteringsfasen och utförandeförandefasen är exempel på projekt där våra konsulter kan stötta er.

I dialog med er diskuterar vi vilka behov ni har, och hur vi kan bidra till ett framgångsrikt projekt i varje enskilt fall. Beroende på projektens komplexitet anpassar vi nivån och hittar rätt balans mellan tid och dokumentation.

Vi har bred erfarenhet av förfrågningsunderlag för såväl total- och utförandeentreprenader. Som byggherrerådgivare är vi ansvariga för att förfrågningsunderlaget innehåller all nödvändig information så att vi får de bästa anbuden direkt. Samtidigt har vi stor erfarenhet av att utvärdera och bedömma anbud baserade på uppsatta kriterier, så vi säkerställer en korrekt och rättvis tilldelningsprocess.

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40