False

Utredning

Inom EnviDan är vi specialiserade på rening av avloppsvatten och vårt fokus ligger på att ta fram hållbara och energiproducerande lösningar utan att kompromissa med reningskvaliteten. EnviDan investerar varje år tjugo procent av vinsten i nya i utvecklingsprojekt som genomförs med kunder, myndigheter och utbildningsinstitutioner. Det gör att vi alltid ligger i framkant när det gäller planering av morgondagens reningsanläggningar.

Vi har bland Nordens starkaste processingenjörer och vårt team omfattar även miljö-, bygg-, maskin- och elingenjörer för att tillhandahålla en lösning som täcker alla aspekter av det specifika projektet. Vårt yrkeskunnande i kombination med lång erfarenhet i branschen gör det möjligt för oss att gå i täten för att hitta de bästa lösningarna som tar hänsyn till både reningsprocessen och den omgivande miljön samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.

Vi erbjuder beprövade metoder för att analysera och identifiera möjligheter till energioptimering och har i vår verktygslåda ett antal online styrsystem som underlättar det dagliga arbetet och säkerställer kontinuerlig optimering av driften vid såväl reningsverk som pumpstationer.

Vi har även kunskap om de lagar och krav som reglerar VA-sektorn. Vi hjälper gärna våra kunder med anmälningar och ansökningar gällande anläggningar, som till exempel bygglov, ändringsanmälningar och miljötillstånd. 

Fråga oss när du behöver:

  • Idékatalog för framtida utbyggnationer
  • Energioptimering
  • Användning av ny reningsteknik
  • Processoptimering och processtöd
  • Onlinestyrning
  • Implementering av elektronisk driftsjournal
  • Stöd vid myndighetskontakter, anmälningar och tillståndsansökningar
Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40