False

Digitalisering

VA-försörjningens IT-landskap är något vi jobbat med under lång tid. Med EnviPortalen har vi en plattform som omfattar hela försörjningssektorn och som använder rätt data vid rätt tillfälle, så att du kan ta genomtänkta och väldokumenterade beslut och följa upp dem regelbundet.

Vi arbetar strukturerat och genomtänkt med VA-försörjningens ”big data” och utvecklar BI (Business-Intelligence)-lösningar som är meningsfulla.

Våra vatten- och avloppsspecialister säkerställer att professionalism alltid utgör grunden för utveckling, så att vi inte bearbetar data för sakens skull, utan för att den ger viktig kunskap som kan bidra till en optimerad förvaltning.