False

Asset Management

Strategiska investeringsplaner

I framtiden blir det mer och mer viktigt för förvaltarna av infrastrukturen att deras tillgångar (assets) förvaltas på ett ekonomiskt och driftssäkert optimalt sätt. Därför är begreppet ”Asset Management” kommit för att stanna och behovet av moderna IT-baserade verktyg för att dokumentera förvaltarnas Asset Management är uppenbart.

I EnviDans portalverktyg ”Asset Management” samlas upplysningar om verksamhetens anläggning som:

  • Anläggningsregister med ålder och förväntad livslängd på anläggningarna

 

  • Anläggningsekonomi
  • Driftskostnader

Verktyget hjälper planerare och ledningen att värdera när och hur det är mest lämpligt att anlägga, underhålla, byta ut och/eller avskaffa de olika anläggningsdelarna och utifrån detta kan tillståndsbaserat underhåll genomföras i praktiken.

Därutöver uppnås en översikt över drifts- och underhållskostnader på de enskilda anläggningarna och man kan ta fram en investeringsplan med dokumentation av återinvesteringar på anläggningarna.

Annika Sevrell

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Annika Sevrell

+46 727 02 38 30