False

EnviPortalen

EnviPortalen är porten till EnviDans mjukvaru-universum. Portalen ger dig enkel åtkomst till all din data, inklusive driftinformation, sammanfattningar, nyckeltalsrapporter m.m.

EnviPortalen är branschens digitala landskap och är speciellt utvecklat för förvaltningsbolag, kommuner och entreprenörer inom miljöområdet.

Våra lösningar utvecklas alltid i nära samarbete mellan våra kunder och våra specialister inom EnviDan och är en balanserad mix av skräddarsydda lösningar och standardmoduler. Vi erbjuder flexibla lösningar såväl för det enskilda teknikslaget som för hela försörjningssektorn.

EnviPortalen är en webbaserad lösning som är tillgänglig på nätet via datorer, plattor, smartphones etc. Det krävs inga installationer, allt är webbaserat och du behöver inte hålla flera system igång.

EnviPortalen har servrar på ett professionellt webhotell och ditt serviceavtal med oss är din garanti för hög tillgång, kontinuerlig säkerhetsövervakning samt tydliga procedurer vid strömavbrott och liknande. Vi skyddar dina data och kör backup dagligen så ingen data försvinner.

Ingången till alla dina softwarelösningar​:

  • Obegränsat antal användare
  • Inga programinstallationer, allt är webbaserat
  • Löpande synkronisering med fastighetsdata, ledningsdata,
    styr-, regler och övervakningsdata etc.
  • Online helpdesk och support på alla våra program
  • Nyheter och driftmeddelanden
  • Säker hosting och säkerhetskopiering av dina data
  • Möjlighet att delta i vår årliga portaldag och i kvartalsvisa användarkurser
Elin Hermansson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Elin Hermansson

+46 705 08 07 60