False

EnviRadar

EnviDan har i samarbete med Aalborg Kloak A / S och Aalborg Universitet utvecklat ett verktyg som ger bättre dokumentation av skyfall baserat på väderdata.

En väderradar mäter nederbörden med upplösning på 300x300 meter. Den kalibreras även mot regnmätare i området. Det innebär att väderradarn kan fylla luckorna mellan regnmätarna, vilket ger en tillförlitlig mätning av om ett område har drabbats av ett skyfall eller ej.

I tillämpningen i Aalborg är EnviRadar en offentligt tillgänglig webbplats för invånarna, där de kan hitta sin egen adress och se exakt hur mycket regn som 

har fallit under en viss tid. Vid ett skyfall är det möjligt att generera och skriva ut en PDF som bevis på nederbördens storlek.

EnviRadar förser således kommuner, förvaltnings- och försäkringsbolag med en överblick och med data. EnviRadar täcker hela området och eliminerar risken för att ett skylfall hamnar mellan två regnmätare.

Se väderradarn på http://www.aalborgvejrradar.dk

Peter Magnusson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Peter Magnusson

+46 706 73 14 80