False

Klimatanpassning

EnviDan ligger i framkant gällande klimatanpassningar och tänker klimatpåverkan och skyfallssäkring i alla våra projekt.

Vi använder den samlade kompetensen inom hela EnviDan för att säkerställa att VA-systemen ska hålla i många år. Vi involverar vi en rad olika specialister och erbjuder toppmoderna radarövervakningslösningar, avancerade hydrauliska modeller och simuleringar för byggbara blåa och gröna lösningar till stadens alla rum.

 

Våra specialister använder de senaste modelleringsverktygen som utgör grunden för skyfallsberäkningar och väldokumenterade klimatanpassningar. Våra projektingenjörer är både kreativa och innovativa, de tänker helhet och respekterar de många intressenter som involveras i ett klimatanpassningsprojekt.

Vi involverar även miljöexperter i bedömningen av recipienter och har specialister som doktorerat inom rening av bräddvatten. 

Projekt

Mathias Svensson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70

Nyheter