False

Klimat- och skyfallssäkring

Behovet av klimat - och skyfallssäkring av våra städer och landområden ökar på grund av klimatförändringarna. Det ställs ständigt högre krav på hantering av ökande regnmängder, avrinning och förändrade grundvattennivåer. EnviDan har byggt upp en gedigen erfarenhet inom klimat och skyfallssäkring. Vår breda erfarenhetsportfölj använder vi för att lösa framtida klimatutmaningar.

Johan Sendelius

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Johan Sendelius

+46 706 76 14 28

Projekt