False

LOD-lösningar

I takt med att det regnar mer och med större intensitet, finns det ett behov av att hantera allt eller delar av regnvatten lokalt. Trycket på avloppssystemet blir alltför stort och allt för stora mängder regn skickas helt i onödan till reningsverken. LOD-lösningar, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, är därför en integrerad del av klimatanpassningen och en naturlig del av framtida avloppssystem. Det finns många möjligheter för invånarna att genomföra LOD-lösningar på egen hand och vi har erfarenhet av rådgivning där våra regnvattenspecialister ger råd till invånarna gällande deras trädgårdar utifrån specifika lokala problemställningar. Vi kan ge råd om markförhållanden, vattnets väg, anslutning till det gemensamma systemet etc.

 

 

Samtidigt ser vi ett antal LOD-lösningar i offentliga avloppssystem och att genomföra regnbäddar, rännor, vattenvägar, permeabel beläggning etc. beroende på vad som är den bästa lösningen i den aktuella situationen.

Vi ser möjligheter i den ökade nederbörden. Regnvatten är en resurs och det är viktigt att vi utnyttjar de resurser vi har.

Regnvatten ger oss en unik möjlighet att skapa rekreationsoaser i det offentliga rummet. Det handlar om att våga tänka utanför boxen och låta regnvatten bli synligt i våra städer i en kombination av blåa och gröna lösningar.

Mathias Svensson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION