False

Ledningsnät

Som samarbetspart till kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag utreder och projekterar vi framtidens VA-system. 

Vi är experter på hydrauliska beräkningar, planering och projektering av lösningar som i hög grad sätter standarden för hur vi utvecklar ledningssystem idag.

Vi levererar professionella och genomarbetade VA- och dagvattenplaner samt förnyelseplaner för ledningsnät.

Vi förstår betydelsen av ett grundligt analys- och modellarbete. Därför har vi ett stort team i Sverige och Danmark med specialister som med hjälp av de senaste modellberäkningsverktygen ger våra kunder ett genomarbetat beslutsunderlag.

Vi har ett dedikerat team, som ansvarar för utredning, projektering och kontroll som gärna arbetar i så väl traditionella samarbetsformer som partnering.

Vi erbjuder även projektledning, byggledning och besiktning av VA-system.

Vi anordnar utbildningar inom pumpteknik, svavelväteproblematik, sjöledningar mm. som du kan läsa mer om här. 

Projekt

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70

Nyheter