False

Entreprenadbesiktning

EnviDan har lång erfarenhet av entreprenadbesiktningar och utför både syneförrättningar, förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar och garantibesiktningar efter kundens behov för VA-ledningsnätsprojekt och VA-anläggningar som pump- och tryckstegringsstationer.

Tack vare vårt nära samarbete med BSD Elprojekt finns även kompetens inom besiktning av el- och styrsystem.

Helena Mårtensson Winberg

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Helena Mårtensson Winberg

+46 730-93 86 50