False

Projektledning

Projektledning är en integrerad och naturlig del av vår vardag på EnviDan. Vi har också många medarbetare med lång erfarenhet, både som kommunala beställare och privata entreprenörer, som kan erbjuda tjänster i form av kvalificerad projektledning och processledning. Framtagande av planer, utredningar, förstudier, tillståndsansökningar och projekt i projekteringsfasen och utförandeförandefasen är exempel på projekt där våra konsulter kan stötta er.

I dialog med er diskuterar vi vilka behov ni har, och hur vi kan bidra till ett framgångsrikt projekt i varje enskilt fall. Beroende på projektens komplexitet anpassar vi nivån och hittar rätt balans mellan tid och dokumentation.

Link till dokumentation HÄR

Annika Sevrell

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Annika Sevrell

+46 727 02 38 30