False

Revolutionerande avvattningsteknik med TenCate GeoTube©

EnviDan erbjuder TenCate GeoTube©, vilket är en revolutionerande avvattningsteknik för alla typer av slam och sediment.

Tekniken kräver inga permanenta anläggningar eller fasta installationer. Den används i den utsträckning som krävs, avvattning och lagring sker i en och samma process.

Dessutom kräver tekniken en minimal energiförbrukning och garanterar minsta möjliga mängd för borttransport, till deponering eller spridning.

Geotuberna är lätta att använda, effektiva och mycket flexibla.

TenCate GeoTube© kan användas till:

  • Slamavvattning vid muddring av regnvattenbassänger
  • Slamavvattning vid reningsverk
  • Avvattning av sjösediment
  • Avvattning av hamnsediment
  • Byggnation av dammar
Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40