False

Projektledning

Projektledning är en grundläggande disciplin inom EnviDan och samtidigt en integrerad och naturlig del av vår vardag. Våra projektledare har en rad verktyg som gör att de kan leda både stora och små projekt med rätt balans mellan tid och dokumentation.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är ISO-certifierat och våra rutiner säkrar att inget faller mellan stolarna, men vi har samtidigt respekt för att flexibilitet och smidighet är nyckelord i dagens uppdrag. Därför är våra rutiner anpassade för de enskilda projektens komplexitetsnivåer så att vi inte dokumenterar för dokumentationens skull, utan det som är relevant.

Skräddarsydd intern projektledarutbildning

För oss är det viktigt att våra projektledare har en professionell kunskap om de projekt de leder och att de kan bidra med kvalificerade uppdragslösningar och/eller bidra med kunskapsmässig sparring.

Vi har därför vår egen projektledarutbildning, som består av de moduler som har vår erfarenhet och har visat betyder mest för hur vi utför projekt. Vi har externa utbildare på de moduler när expertkunskap från utsidan behövs och låter interna experter föra vidare sina kunskaper när det är relevant.

Gitte Kristensen

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION