False

Tvärfackligt

I EnviDan är vi specialister. Våra medarbetare är experter inom sitt område och har spetskunskap som de använder varje dag när vi genomför projekt för våra kunder.

Vår professionalism är vår styrka när vi arbetar inom våra discipliner, men det är när vi jobbar tvärfackligt som vi verkligen drar nytta av EnviDans breda kunskap. Vi kan varandras kompetenser och sätter alltid samman det team som är bäst för det specifika uppdraget.

Med specialister på avancerad avloppsrening, ledningsnät, dricksvatten och 

natur- och vattendrag kan vi ta hand om hela vattnets kretslopp samtidigt som kan vi garantera optimal energianvändning.

Vi tänker tvärfackligt när vi planerar och projekterar, men också när vi utvecklar portallösningar. Våra mjukvaruprodukter har sitt ursprung i våra kunders specifika behov och med en mer komplex utbyggnad av vårt samhälle ökar behovet av tvärfackliga lösningar. Vi är redo för detta och vi kan därmed bidra till att våra kunder optimalt kan dra nytta av de synergier som det ger när man tänker tvärfackligt.

Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Projekt