False

Utbildning

EnviDan genomför på förfrågan utbildningar inom våra olika specialistområden. Utbildningar kan skräddarsys efter kundens behov. Kontakta oss för mer info om upplägg och datum.

Några exempel på områden som vi kan erbjuda utbildningar inom är:

Ledningsnät

 • Sjöledningar av PE
 • Projektledning av VA-projekt (utifrån Projekthandboken VA)
 • Kontroll- och byggledning av VA-projekt
 • Hållbara VA-ledningssystem (utifrån rapporten Framtidens Hållbara VA-ledningssystem)
 • Nyheter i AMA Anläggning 20 avseende VA 
 • Svavelväteproblematik grundkurs och fördjupning

Avloppsvattenrening

 • Mikroskopering och filamentidentifiering
 • Skräddarsydda processutbildningar
 • Om ert reningsverk, riktade till hela organisationen eller till specifika medarbetare

Ekonomi & Juridik

 • VA-ekonomi
 • VA-juridik
Helena Mårtensson Winberg

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Helena Mårtensson Winberg

+46 730-93 86 50