False

VA-management

Den kommunala VA-verksamheten är komplex och står inför stora framtida utmaningar. Stora delar av VA-utbyggnaden skedde på 60- och 70-talet, och nu behöver anläggningarna renoveras och byggas ut. Samtidigt ökar kraven på verksamheten, både från kunder och tillsynsmyndigheter. För att möta utmaningarna behövs en organisation med helhetssyn och långsiktig planering, både tekniskt och finansiellt.

EnviDan har medarbetare med lång erfarenhet från ledande positioner i kommunala organisationer, med både teknisk och ekonomisk kompetens. I vårt lag finns tidigare VA-chefer och ekonomer från kommunala verksamheter, med många års erfarenhet av politiskt styrda organisationer.

På så sätt har vi praktisk kunskap och erfarenhet av såväl tekniska som ekonomiska och juridiska frågor som kan dyka upp i vardagen. Vi anlitas också som föreläsare och håller i utbildningar inom VA-ekonomi och VA-juridik.

Utöver vår erfarenhet har vi tillgång till olika verktyg, vissa av dem utvecklade av EnviDan för den norska och danska marknaden, som kan förenkla vardagen och underlätta planering och styrning av verksamheten.

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst kan erbjuda stöd och inspiration - i den utsträckning ni själva väljer.

Annika Sevrell

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Annika Sevrell

+46 727 02 38 30