False

Asset Management

Alla förvaltande verksamheter arbetar strategiskt med värdering i samband med avskrivningar och liknande. Men det är långt ifrån alla som använder kapitalförvaltning på operativ nivå vilket faktiskt är vettigt att göra, både utifrån ekonomi men även för att säkerställa de beslutade servicemålen.

Operationel Asset Management handlar om att vara medveten om målsättningen med anläggningen som helhet, samtidigt som man behöver ha kunskap om hur varje enskild anläggningsenhet i sitt sammanhang påverkar den totala livslängden samt sannolikheter och konsekvenser vid driftstopp. Detta uttrycks i en kritikalitet, det vill säga i vilken grad något i systemet kan bidra till en olycka. Till exempel är kritikaliteten mycket annorlunda i en anläggning som arbetar under stabila förhållanden och är en del av ett system där det finns en lösning för bortfall jämfört med en anläggningsdel i en utsatta miljö där det vid driftstopp blir allvarliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Om vi uteslutande bedömer livslängden utifrån vad den teoretiska livslängden är, kommer vi i vissa situationer att ersätta en anläggning som utifrån en total ekonomisk värdering borde leva vidare.

I andra situationer skulle vi riskera att skjuta på ett byte på grund av höga kostnader, när det egentligen borde ha bytts tidigare utifrån det att den i sig innebär en oacceptabel risk för driftstopp.

När vi tillämpar asset management tar vi hänsyn till kritikaliteten och därmed den helhet som den enskilda delen ingår i, för att bättre ta höjd för de särskilda förhållandena och göra en mer exakt bedömning av när det är ekonomiskt optimalt att ersätta en anläggning. Detta ger en bättre ekonomi och lägre risk för kritiska driftstopp. Operativ asset management påverkar alla delar av anläggningens livscykel från inköp, drift och förnyelse.

I EnviPortalen samlar vi en stor mängd data som gör det möjligt att, från en databaserad synvinkel, bedöma när det är lämpligt att etablera, upprätthålla, ersätta och göra sig av med olika komponenter i anläggningen och genomföra tillståndsbaserat underhåll i praktiken. Dessutom kan vi mot bakgrund av detta, ge en överblick på drift- och underhållskostnader för varje anläggning och en investeringsplan där (åter) investering i anläggningarna kan dokumenteras. Läs mer HÄR

 

Annika Sevrell

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Annika Sevrell

+46 727 02 38 30