False

Vattenproduktion

Vi på EnviDan tar hand om vattnet från källa till konsument och kan hjälpa till i hela kedjan.

Vårt mål är att säkerställa rent dricksvatten för kommande generationer i hela Skandinavien, och vi erbjuder rådgivning med fokus på hållbar användning, optimering av täkter och säker hantering av dricksvatten.

Vi arbetar med kartläggning av vattenresurser, vattentäkter, vattenverk och ledningsnät. Genom strategisk planering och hydrauliska- och vattenkvalitetsmodeller och vår helhetssyn på tjänster säkerställer vi en optimal vattenförsörjning. Våra experter är kunniga inom HACCP och mikrobiologiska barriäranalyser och bidrar till att trygga kvalitéten i det producerade dricksvattnet.

I vår verktygslåda har vi ett antal online styrsystem som underlättar det dagliga arbetet och säkerställer kontinuerlig optimering av driften vid såväl renings- och vattenverk som pumpstationer.

Vi utarbetar med förstudier, anbudsdokument, detaljprojektering och använder den senaste tekniken för att analysera och presentera den insamlade informationen. Vi har ett antal experter som säkerställer ett optimalt genomförande av projektet.

 

 

Projekt

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Peter Magnusson

+46 706 73 14 80

Nyheter