Grundvatten Och Vattentäkter

Grundvatten, analyser och förekomster

I samarbete med kommuner och kommunala bolag utarbetar vi geologiska modeller och grundvattenmodeller som på grundval av geofysik, brunnsborrning, pumptester och grundvattenkemi ger en överblick över grundvattenförekomster.

Vi kan dessutom hjälpa till med bedömningar av potentiella föroreningskällor i förhållande till grundvattnet.

Genom en grundlig analys av grundvattenförhållandena bedömer vi möjligheten och behovet av framtida vattenuttag och fokuserar på att erhålla vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Vi tar fram en handlingsplan för att få en tillräcklig vattenmängd, inklusive försörjningstrygghet, vattenkvalitet, investeringar, driftekonomi etc.


 

Etablering av vattentäkter

Vi är experter inom projektering, upphandling och tillsyn i samband med etablering av vattentäkter. Vi sätter upp relevanta modeller för att simulera 

framtida effekter av t.ex. våtmarker, vattendrag och grundvattenpotential och säkrar att dimensioneringen stämmer överens med gällande lagstiftning.

Vid befintliga vattentäkter och borrningar erbjuder vi kvalificerade tillståndsbedömningar baserat på videoinspektion, vattenprov och provpumpningar. Detta ger oss ett bra underlag för att göra rekommendationer för möjliga drifts- och energioptimeringar.


Tillståndsbedömning och driftoptimering

EnviDan genomför tillståndsbedömningar för brunnsborrningar och etablering av vattentäkter. Bedömningen utgör grunden för att komma med rekommendationer för möjlig 

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Projekter