False

Projektering

EnviDan kan vara med i hela processen från planering till projektering och genomförande. Vår breda organisation och omfattande erfarenhet säkerställer en smidig process under hela arbetsgången, med rätt sammansättning av experter anpassad för det specifika projektet.

Ska du till exempel etablera en vattenproduktionsanläggning med tillhörande vattentäkt kan EnviDan bidra med förfrågningsunderlag och utvärdering i samband med brunnsborrning och ledningsarbete.

Råvattnets kemiska sammansättning analyseras och en mikrobiologisk barriäranalys genomförs, varefter lämpliga reningsteknik väljs med hänsyn till effektivitet, driftsekonomi och robusthet. Vattenverket kan därefter projekteras av våra kunniga projektörer, och vi är behjälpliga med framtagande och utvärdering av förfrågningsunderlaget. EnviDans kan även fungera som beställarkontakt under byggnationen.

Vi projekterar alltid i nära dialog med byggherren och tror att en involverande process skapar ett unikt utrymme för ett ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter.

Vi fokuserar på flera parametrar när vi ska utveckla ett framgångsrikt vattenproduktionsprojekt:

Beställarengagemang
Vi involverar alltid beställaren så mycket som möjligt i arbetsprocessen för att matcha förväntningarna.

Förundersökningar och besiktningar
Vi utför grundliga förundersökningar och besiktigar anläggningen för att få med alla nödvändiga detaljer.

Lyssnar på den operativa personalen
Vi lyssnar på medarbetarnas önskemål och behov. Det är de som är ansvariga för den dagliga verksamheten och deras input är vårt rättesnöre.

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40

Nyheter