False

Vattenverk

I Sverige har vi ett av världens bästa dricksvatten. Det är ett faktum och vi vill bidra till att upprätthålla den goda vattenkvaliteten över hela Skandinavien. Vi gör detta genom att leverera kvalitetslösningar till befintliga och nya vattenverk.

Vi erbjuder beställarrådgivning, projektering, förfrågningsunderlag och evaluering och kan tillhandahålla nyckelfärdiga vattenverk i form av totalentreprenad. Sammantaget har vi ett starkt team med många års erfarenhet av byggande och renovering av vatten- och reningsverk.

Tillsammans med kunden sätter vi samman det bästa teamet med kompetenta medarbetare för att lösa de utmaningar som kunden står inför. Vi har specialister som arbetar med hela vattenvägen, från källa till konsument och i kombination med våra många kontor i Danmark, Norge och Sverige kan vi ge råd och lösa projekt över hela Skandinavien.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION