Utveckling av Sjölunda avloppsreningsverk

2019-03-21

EnviDan har tillsammans med VA SYD påbörjat arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Sjölunda avloppsreningsverk (550 000 pe) i Malmö med tilledning från Källby avloppsreningsverk (120 000 pe) i Lund.

EnviDan har ett utarbetat koncept för denna typ av utbyggnadsplaner, som tidigare använts i liknande projekt hos bland annat BIOFOS i Danmark, och som är uppdelat i ett antal faser.

Konceptet innebär att det utarbetas ett ramverk där förutsättningarna för projektet med hänsyn till lagstiftning, myndighetskrav inklusive förväntade nya villkor, och en prognos för den samlade framtida belastningen fram till 2040 fastställs. 

Därefter följer det tekniska ramverket där nuvarande kapacitet på Sjölunda avloppsreningsverk utvärderas. Slutligen görs en BAT-analys med kartläggning av miljöpåverkan från båda reningsverken och det etableras konkreta mål för projektet, så att det framtida utbyggda reningsverket lever upp till såväl externa krav som VA SYDs interna ambitiösa verksamhetsmål. BAT-analysen fortsätter därefter med val av tekniker som säkerställer uppfyllandet av målen, och inkluderar faktorer som klimatneutralt, energipositivt, återvinning av restprodukter, samverkan i symbios och skapande av en attraktiv arbetsplats som kan vara inspirerande för omvärlden.

Arbetet med utbyggnadsplanen påbörjades med en förstudie i november 2018 och beräknas vara färdig 2021. Målsättningen är att det nya Sjölunda ska stå färdigt 2028.

Jeanette Agertved

KONTAKTA MEG FÖR MER INFORMATION

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78