Utvinning av biopolymer från avloppsvatten

2019-10-04

Värdens första fabrik som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum från avloppsvatten behandlat med Nereda-processen har precis invigts i Holland. Det är ett stort steg i riktningen mot en ansvarsfull hållbar återvinning av resurserna i avloppsvattnet som bidrar till FN:s globala mål nr. 12; Hållbar konsumtion och produktion. Det är samtidigt en lönsam affär eftersom biopolymer är en viktig resurs inom såväl lantbruket som i bygg-, textil- och pappersindustrin.

Nereda®-processen blev utvecklad i 2006 och är sedan dess blivit en välkänd metod till rening av både kommunalt och industriellt avloppsvatten. Fler än 65 reningsverk använder redan teknologin, här kan bland annat nämnas Österröds reningsverk i Strömstad. Teknologin är en innovativ metod till avancerad biologisk rening där aktivt granulerat slam används till rening av avloppsvatten. Parallellt med utvecklingen av Nereda® processen har man forskat i utvinning av biopolymer som naturligt produceras av mikroorganismerna i Nereda®-processen (i övrigt också i aktivt slam). Produkten kallas Kaumera Nereda® Gum.   

En hållbar lösning
Nereda® är en teknologi till biologisk rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten där processen favoriserar formationen av granulerat slam med speciellt goda sedimenteringsegenskaper jämfört med vanligt aktivt slam. Dessutom kräver teknologin färre installationer och mekanisk utrustning vilket bidrar till en mer miljövänlig profil. 

I tillägg till energi- och kemikaliebesparingar samt fosforåtervinning öppnar Nereda®-teknologin upp för utvinning av värdefulla biopolymer eftersom granulerna har ett högt innehåll av alginat-liknande exopolysackarider (kallat Kaumera Nereda® Gum). Kaumera Nereda® Gum kan lätt extraheras och har potential för ekonomiskt intressanta applikationer inom lantbrukssektorn, BioTech-Industrin och till och med modebranschen. Utöver produktionen av ett nytt hållbart råmaterial reduceras slamproduktionen med 25 % jämfört med den nuvarande produktionen. Detat öppnar helt nya perspektiv och gör Nereda-processen ännu mer relevant på svenska reningsverk.

Kort om Kaumera Nereda® Gum
Mikroorganismerna i Nereda®-processen producerar alignat-liknande exopolysackarider (EPS) helt naturligt och dessa biopolymerer kan extraheras. Produkten kallas Kaumera Nereda® Gym och denna högvärdiga produkt kan användas som bindemedel, förtjockningsmedel, coating-material och biostimulant vilket är intressant bl.a. inom lantbrukssektorn där produkten t.ex. är testad i växtförsök och i förbindelsen med pelleteringen av struvit.  Inom BioTech-industrin kan produkten potentiellt användas som biokomposit innehållande cellulosa och som brandsäkrande material. En annan intressant produktanvändning är till modebranschen där biopolymer både kan användas till produktionen av hållbara textiler samt till smycken. Utöver produktionen av nytt hållbart råmaterial reduceras slamproduktionen med 25% jämfört med den nuvarande produktionen.

Ingivelsen av den första Kaumera Nereda® Gum fabriken som behandlar avloppsvatten från mejeriet Friesland Campina i Holland med en kapacitet på 213 400 pe skedde den 2 oktober 2019. Ännu en fabrik till produktion av Kaumera Nereda® Gum är redan på väg i Holland och byggs på det kommunala reningsverket Epe (59 000 pe) som har använder Nereda®-processen.

Nereda®-teknologin och Kaumera Nereda® Gym är patenterat av holländska Royal HaskoningDHV och EnviDan har ingått i ett avtal om teknologin i Skandinavien.

Jeanette Agertved

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78