False

Världshistoria i Århus

2016-01-20

Den 20 januari besöker den danska miljö och livsmedelsministern Eva Kjer Hansen Århus med anledning av en taklagsfest på Egå reningsverk. Egå är ett av de första reningsverken i världen som kommer att producera 50 procent mer el än vad den förbrukar.
 
Ett stort antal reningsverk - både i Danmark och internationellt – ska framöver utvecklas från att varit stora energiförbrukare till att bli energiproducenter. Detta kommer att ske genom ny teknik som utnyttjar potentialen för grön energiproduktion i avloppsvatten. Med en total energirenovering av Egå sätter Aarhus Vand en ny standard för hur man kan utveckla och optimera reningsverk för att producera energi.
 
Taklagsfesten markerar en milstolpe i den tekniska utvecklingen av reningsverk. När avloppsreningsverket i Egå tas i drift under hösten 2016 kommer anläggningen att producera 50 procent mer elenergi än den förbrukar. Det har inte sett tidigare, varken i Danmark eller internationellt.
 
”Det är ett resultat som kommer ger resonans inte bara i Danmark men också utomlands. Taklagsfesten markerar slutet på en lång och spännande innovationsprocess med initialt 63 goda idéer från både nationellt och internationellt håll för att skapa ’framtidens energiproducerande reningsverk’. Det nya reningsverket i Egå har skapats utifrån denna innovativa start genom utveckling 

av ny vattenteknik och är ett gott resultat av ett unikt och givande samarbete mellan Envidan, Per Aarsleff och Aarhus Vand, säger VD för Aarhus Vand Lars Schroeder.

Miljö och livsmedelminister Eva Kjer Hansen, talar vid taklagsfest, sade utsikterna: - Avloppsrening måste gå från att vara energikonsumenter till att bli energiproducenter, och det är det nya projektet med Egå ett bra exempel. Här är ett område där Danmark kan stärka och utveckla sin position inom miljöteknik och vatten. Visionen är att fördubbla exporten till 2025 och skapa upp till 4000 nya arbetstillfällen inom vattenindustrin, säger miljö- och livsmedelsminister Eva Kjer Hansen.

Energi och CO2-neutrala 2030
Aarhus Vatten har som mål att vara energi och CO2-neutrala år 2030 och arbetar efter en strategi för att uppnå detta. Alla företagets anläggningar ska senast under 2016 tillhandahålla grön energi till elnät och kraftvärmenät. Reningsverket i Egå kommer att leverera grön energi till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningen kommer att fungera som en demonstrationsanläggning för att visa upp de senaste tekniska framstegen för både dansk och utländsk yrkesverksam personal samt beslutsfattare med intresse för energioptimering och energiproduktion.

Marcus  Larsson

Kontakta mig för mer info