Vombverket, fjärde behandlingslinje

2019-10-15

EnviDan tar fram den tekniska rambeskrivningen för upphandlingen av en ny behandlingslinje vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Uppdraget inkluderar ett utrednings- och förprojekteringsskede för råvattenledningar och för processbyggnaden.

Sydvatten avser att förstärka kapaciteten på Vombverket genom att bygga ut en fjärde produktionslinje, med en kapacitet på upp till 600 liter per sekund. EnviDan har ombetts ta fram den tekniska rambeskrivningen med funktionskrav för områdena Mark och yttre VA, Bygg, Process och maskin samt El och VVS. I huvudsak omfattar utbyggnaden en ny luftnings- och filterbyggnad med lågreservoar samt ledningar till och från byggnaden.

Uppdraget inkluderar ett utredning- och förprojekteringsskede för ledningar i mark och för vattenbehandlingen i processbyggnaden.  

  • En översiktsplan för den nya anläggningen har tagits fram med ledningssträckningar, placering av byggnader och med tillfarter.
  • En systemritning har tagits fram för bestämning av behov av och läge för ventiler på befintliga och nya råvattenledningar. För att säkerställa genomförbarheten förprojekteras ledningskorsningarna.

För processlinjen levererar EnviDan ett flödesschema (PI-diagram) och assisterar vid dimensioneringen av filtren och val av filtermaterial.

En noggrann hydraulisk beräkning har genomförts av ledningarna som kommer att leda vattnet från den nya lågreservoaren till vattenverkets blivande UV-byggnad.  

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Elin Hermansson

0705080760